Publications

Publikace a články na téma zdraví, pohyb, rehabilitace, správný pohyb, sport zdravě a podobně.

Plochá noha – 1. část (Teoreticko-diagnostická)

Funkce nohy

Problematika funkce nohou je rozmanitá a složitá – každý člověk je odlišný, každá noha má svůj specifický charakter, morfologickou stavbu a citlivost.Nohy mohou být ploché, klenuté, široké, úzké, citlivé, necitlivé, palce vbočené, prsty ohnuté…

Primární funkcí nohy je vytvářet pevnou oporu těla při stoji a pohybu. Dále zprostředkovává výměnu informací mezi tělem a prostředím, pomocí receptorů, a tím se spolupodílí na celkové stabilitě. Nezbytnou funkcí je pružnost nohy – plní funkci tlumiče, který tlumí nárazy.

Continue reading →

Posted by admin in Publications

No translation

No translation

Posted by admin in Publications